PRIA toetas Velise seltsimaja/kihelkonnakooli ehitusprojekti koostamist

Velise seltsimaja ehitusprojekti ja geodeetilise alusplaani koostamine oli 2012. aasta meetme 4.1. „Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine“  sügisvoorus heakskiidetud projektide seas.

Velise seltsimaja(kihelkonnakool) on muinsuskaitse all seoses 1905 aasta revolutsiooniliste sündmustega. Tulevane ehitusprojekt tugineb muinsuskaitse eritingimustele, kuigi peale seinte ja sarikate tänaseks muud säilinud ei ole. Hoone ümberehituse käigus 70.-80.-ndatel vahetati kõik uksed, aknad ja ahjud, muudeti ruumiplaan ja uuendati seinte viimistlus.

Ehitusprojekti plaanime valmis saada kevadeks 2013. Suvel selgub kuna täpselt alustame renoveerimise/ehitamisega.